หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมนั้นจัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญของ Equal Assurance ที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่ต้องการฝึกอบรม ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทั่วไป ตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่พิจารณาว่าเป็นการให้คำปรึกษาระบบการจัดการ

Equal Assurance สามารถปรับการฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการขององค์กรได้

โปรดติดต่อเรา เพื่อได้รับทราบความต้องการในการฝึกอบรมของท่าน และเราสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมได้ตามที่ท่านต้องการ

  • หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001
  • หลักสูตรการฝึกอบรม AS 4801
  • หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ (Internal auditor)
  • หลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001
  • หลักสูตรฝึกอบรม ISO22000
  • หลักสูตรฝึกอบรม GHP&HACCP