รูปแบบการทำงานของ

ภารกิจของเราคือการเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น ผ่านวิธีการแบบเบ็ดเสร็จ และแบบบูรณาการ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานของการแบ่งปัน ค่านิยม กับลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง

การทำให้เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ เป็นวิธีการมาตรฐานของเราสำหรับการบริหารจัดการบัญชีลูกค้าโดยมีรายละเอียดในแผนภาพนี้

กระบวนการทั้งหกขั้นตอนนี้มีการปรับใช้ ในแต่ละลูกค้า และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งลูกค้าอาจกำหนดไว้

สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน แผนการบริหารลูกค้า และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการพัฒนา และธำรงรักษาไว้ ให้สอดคล้องกับทรัพยากร, ลักษณะงาน, เวลาและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

สำหรับลูกค้า และAccount Manager ของเรา ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่ปลอดภัยของเราที่รู้จักในชื่อ Qdos นั้นมีไว้สำหรับการบริหารจัดการ ข้อมูลลูกค้า, Account manager, Auditor, การจัดการความรู้ และการจัดการเนื้อหาเว็บ ซึ่งเป็นระบบหลักสำหรับลูกค้า (Client Portal)

คุณลักษณะสำคัญภายในฐานข้อมูล ของ Account Manager คือ เฝ้าระวังและ ตรวจสอบการให้บริการได้ตลอดเวลา (Real time monitoring) สิ่งนี้ช่วยให้เราและลูกค้าของเรามั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติ สำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อให้ Auditor และ พันธมิตรของเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ และปรับปรุงการให้บริการในอนาคต

วิธีการดำเนินงานสอดคล้องตามหลักการ ของมาตรฐาน ISO 17021

สุดท้ายนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือของลูกค้า ได้บนเว็บไซต์นี้